Missie en visie

Resources need sustainable usage

Het is geen rocket science: als je meer verbruikt dan je aanvult, dan raak je door je spullen heen. Het is daarom niet alleen logisch en slim, maar ook belangrijk en noodzakelijk om goed met onze grondstoffen om te gaan. Dat is dan ook de kern waar ik uit werk en is waar Rensus voor staat: grondstoffen verdienen een duurzaam gebruik.

 

Diensten

Duurzaamheid, een logische noodzaak

Op dit moment gebruiken we meer grondstoffen dan de aarde ons kan geven. We teren in op voorraden van eerdere generaties en we laten minder over voor onze toekomstige generaties. Ons huishoudboekje moet dus op orde worden gebracht. Dat geldt voor alles wat we gebruiken: energie én grondstoffen.

Circulaire economie, het concept voor duurzaam gebruik van grondstoffen

Duurzaam met grondstoffen omgaan, betekent dat we materialen in eenzelfde tempo moeten kunnen aanvullen als waarin we ze gebruiken.

Als we biomassa, dat in miljoen jaren is omgezet in olie, binnen een paar eeuwen uit de grond halen en verbruiken, dan is dat duidelijk niet duurzaam. We zullen er voor moeten zorgen dat onze gebruikscyclus aansluit op de grondstoffencyclus, door slimmer om te gaan met grondstoffen én slimmer om te gaan met het gebruik.

Interessante rapporten

Over de belangrijkste begrippen hierbij, ‘duurzaamheid’ en ‘circulaire economie’, zijn door toonaangevende onderzoekers belangrijke rapporten opgesteld. Ter inspiratie hieronder de klassiekers:

‘Our Common Future’ – World Commission on Environment and Development, 1987 (het ‘Brundtland-report’)

“Duurzame ontwikkeling sluit aan op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”

lees rapport

Ellen MacArthur Foundation

“A circular economy is one that is restorative and regenerative by design, and which aims to keep products, components and materials at their highest utility and value at all times, distinguishing between technical and biological cycles.”

lees rapport